SAS Export-2.jpg

Our Team

SAS Export-25.jpg

T. 123-456-7890

Love Takshak
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Co-President
 • LinkedIn
SAS%20Shoot-18-2_edited.jpg

T. 123-456-7890

Eman Malik
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Co-President
 • LinkedIn
SAS Export-4.jpg

T. 123-456-7890

Tasha Gargaro
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Senior Advisor
 • LinkedIn
SAS%20Shoot-28_edited.jpg

T. 123-456-7890

Catharine Pham
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Senior Advisor
 • LinkedIn
Photo%202019-06-25%2C%205%2030%2014%20PM

T. 123-456-7890

Summaia Raouf
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Senior Advisor
 • LinkedIn
SAS Export-1.jpg

T. 123-456-7890

Ahmed Habib
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
VP, Finance
 • LinkedIn
SAS%20Shoot-29_edited.jpg

T. 123-456-7890

Sophia Nguyen
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Conference Co-Chair
 • LinkedIn
SAS Export-18.jpg

T. 123-456-7890

Maggie Qu
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Conference Co-Chair
 • LinkedIn
SAS Shoot-24.jpg

T. 123-456-7890

Pranathi Mokkapati
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
VP, CR
 • LinkedIn
SAS Export-14.jpg

T. 123-456-7890

Aleya Harricharran
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
CR Director
 • LinkedIn
SAS Shoot-26.jpg

T. 123-456-7890

Sarrah Chakera
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
VP of Operations
 • LinkedIn
SAS Export-6.jpg

T. 123-456-7890

Jett Bui
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
VP of MD
 • LinkedIn
SAS Export-8.jpg

T. 123-456-7890

Ryan Dizon
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
VP of Marketing
 • LinkedIn
SAS Export-27.jpg

T. 123-456-7890

Gurbir Mander
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
External Comms.
 • LinkedIn
SAS Export-19.jpg

T. 123-456-7890

Fiza Malik
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
CR Director
 • LinkedIn
SAS Export-10.jpg

T. 123-456-7890

Matteo Chieco
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
CR Director
 • LinkedIn
FYCC Exec-6 (1) - Diksha Tandon.jpg

T. 123-456-7890

Diksha Tandon
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Operations Director
 • LinkedIn
SAS Export-21.jpg

T. 123-456-7890

Inshya Shaikh
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Operations Director
 • LinkedIn
74C68B15-C90D-4E42-BCA5-679100967D8A - J

T. 123-456-7890

Jeel Patel
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
MD Director
 • LinkedIn
SAS Export-16.jpg

T. 123-456-7890

Emili Elezaj
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
MD Director
 • LinkedIn
SAS Export-12.jpg

T. 123-456-7890

Amir Asgarali
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Graphics Director
 • LinkedIn
IMG_5392-2.jpg

T. 123-456-7890

Sara Reza
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Graphics Director
 • LinkedIn
SAS Export-23.jpg

T. 123-456-7890

Divija Thevasaran
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Media Director
 • LinkedIn